Bases de Participació

En accedir a la sala, s’accepten les bases de participació relacionades a continuació:
 • Per qüestions d’aforament, només hi haurà taules i cadires disponibles pels participants de la quina. S’accedeix a la sala prèvia adquisició d’entrada, sigui de forma anticipada o presencial.

 • A tothom que adquireixi l’entrada, se li lliurarà una polsera que haurà de portar visible al canell durant tota la celebració de la quina i que dona lliure accés a la sala. És responsabilitat del comprador posar-se-la i dur-la correctament. Sense aquesta polsera no es permetrà l’accés a la sala.

 • En el cas dels menors acompanyats, s’habilita una sala – parc infantil amb monitors. Si el menor vol romandre amb l’adult responsable, ho haurà de fer sense cadira, a no ser que aquest adult adquireixi una entrada pel menor.
 • Amb el preu de l’entrada, el participant obtindrà un paquet de 9 cartrons de les quines normals més 1 cartró de la Súper-Quina. Els cartrons suplementaris i de la Quina Infantil resten al marge dels inclosos a l’entrada.
 • Hi hauran cartrons suplementaris disponibles de totes les quines. Se’n poden adquirir d’inici o a les pauses entre partides. Els cartrons suplementaris i els de la Quina Infantil s’adquireixen al marge dels inclosos a l’entrada i també els tindrà a la venda el personal de sala.
 • A cada partida, només serà vàlida la primera quina (línia) que es canti. Les posteriors que puguin sortir i/o les no cantades, NO seran vàlides. En cas de dues o més quines cantades simultàniament, es procedirà a desempat.
 • A cada partida, només serà vàlida la primera plena cantada. En cas de dues o més plenes cantades simultàniament, es procedirà a desempat.
 • El guanyador de la quina (línia) pot continuar jugant i optar a guanyar la plena de la mateixa partida.
 • Es pot donar el cas que la mateixa persona guanyi quina i/o plena en més d’una partida. És totalment vàlid.
 • El cartró premiat que estigui esmenat i/o manipulat, NO serà vàlid.
 • No es poden tocar els regals exposats, fins al lliurament d’aquests.
 • No es pot accedir a la sala amb menjar portat de fora.
 • Els menors que vulguin jugar hauran d’estar autoritzats per un adult.
 • L’organització podrà enregistrar i emetre imatges específicament vinculades a l’esdeveniment.
 • L’organització es reserva el dret d’admissió a tota persona que no respecti aquestes bases.

Preus

 • 30€ l’accés a la sala, que donen dret a 9 cartrons + 1 cartró de la SÚPER QUINA.
 • 3€ cada cartró extra de les 9 quines / partides NORMALS, de venda abans d’iniciar-se cada partida.
 • 3€ cada cartró de la SÚPER quina INFANTIL.
 • 5€ cada cartró extra de la SÚPER QUINA.

Reglament de Desempat

EN CAS D’EMPAT D’UNA QUINA (línia)

 • Si dos o més participants canten la quina al mateix moment, abans de res es procedirà a verificar els cartrons per part del personal de l’organització. Un cop comprovat que és correcte, aquest romandrà junt al jugador.
 • El “lloro” cantarà el següent número per anar completant la plena. I així successivament fins que a un dels jugadors empatats en la quina, li coincideixi un dels números extrets amb qualsevol dels que tingui per marcar a la graella. La persona de l’organització que estarà amb el jugador, també alçarà el braç en senyal d’encert.
 • Si el número és coincident en els jugadors empatats, es continuaran extraient els números i es repetirà el procés fins que quedi un únic guanyador.
 • En el cas d’empat entre més de dos jugadors, funcionarà de la mateixa manera. Si el número de desempat extret coincideix en dos o més jugadors empatats, només seguiran jugant per desempatar els que tinguin aquell número i la resta quedaran eliminats.
 • Es podria donar el cas molt hipotètic que, mentre es van cantant els números, algun altre jugador arribés a la plena abans que els jugadors del desempat de la quina. En aquest cas, es lliuraria el premi de la plena i es continuarien extraient números fins a resoldre la quina.
 • Els no guanyadors del desempat, tindran un premi de consolació.
 

EN CAS D’EMPAT D’UNA PLENA

 • Si dos o més participants canten la plena al mateix moment, abans de res es procedirà a verificar els cartrons per part del personal de l’organització. Un cop comprovat que és correcte, aquest romandrà al costat del jugador.
 • Es donarà un cartró especial de desempat a cada jugador. Aquest cartró tindrà una graella amb 3 números (de l’1 al 12).
 • Amb un altre bombo, s’aniran extraient boles i guanyarà el primer jugador que pugui marcar tots 3 números de la graella.
 • La combinació numèrica d’aquests cartrons farà que no sigui possible un segon empat.
 • Els no guanyadors del desempat, tindran un premi de consolació.

Segueix-nos a

Contacte

granquinalloret@gmail.com

Ens trobaràs a...

Evenia Olympic Suites

C/ Senyora de Rossell, 25

17310 Lloret de Mar, Girona